Política d'usabilitat i privacitat

INFORMACIÓ LEGAL SOBRE EL PACTE INDUSTRIAL

El Pacte industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona (d'ara endavant “Pacte Industrial”) és una associació sense afany de lucre que es regeix per la Llei 7/1997, de 18 de juny, del Parlament de Catalunya d’associacions i la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

L’objectiu del Pacte Industrial és configurar una aliança estratègica que permeti la millora de la competitivitat, l’extensió del concepte de sostenibilitat i l’enfortiment de la cohesió social en el conjunt del territori metropolità.

 

 

ACCEPTACIÓ DE L'USUARI

Aquest document (d'ara endavant anomenat “avís legal”) té per objecte regular l'ús del web que el Pacte Industrial posa a disposició del públic en l'URL http://www.pacteindustrial.org.

 

La utilització del web suposa per a l’usuari l'acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les condicions que estableix aquest avís legal.

 

 

ÚS CORRECTE DEL WEB

L'usuari es compromet a utilitzar el web i els seus continguts d’acord amb la Llei i aquest avís legal. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o efectes il·lícits o il·legals, contraris al contingut d'aquest avís legal, que lesionin els interessos o drets del Pacte Industrial o de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del web a d'altres usuaris.

 

Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el web.

 

L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el Pacte Industrial presta el servei, així com a no realitzar accions que malmetin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

 

L'usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del Pacte Industrial o de tercers.

 

L'usuari es compromet a no fer mal ús d'informacions, missatges, gràfics, mapes, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que ofereix.

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Aquest web i tots els seus continguts, inclosos els textos, imatges, sons, mapes, gràfics, bases de dades, els programes informàtics, i qualsevol altre material; així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat del Pacte Industrial o de tercers que l'han autoritzat per al seu ús. Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual.

 

El Pacte Industrial es reserva les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit del Pacte Industrial. Tots els drets estan reservats.

 

L'accés a aquest web està subjecte a les condicions següents:


El Pacte Industrial no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs.

El Pacte Industrial no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsabl dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

En cap cas les “cookies”, o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

No es permet, excepte en els supòsits en els quals El Pacte Industrial ho autoritzi expressament, establir enllaços des de portals o webs de tercers a pàgines web del Pacte Industrial diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l'adreça URL http://www.pacteindustrial.org, o la que la substitueixi en el futur; tampoc no es permet presentar les pàgines web del Pacte Industrial o la informació que contenen sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

 

 

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

 

Responsabilitat del Pacte Industrial per la utilització del web

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web i el Pacte Industrial està exonerat de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'usuari.


L'usuari serà l'únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra El Pacte Industrial basada en la utilització del web per l'usuari. Si és el cas, l'usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin al Pacte Industrial amb motiu de reclamacions o d'accions legals.

Responsabilitat del Pacte Industrial pel funcionament del web
El Pacte Industrial exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes al Pacte Industrial.

Així mateix, el Pacte Industrial s'exonera de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, com també dels danys causats per terceres persones per intromissions il·legítimes fora del control del Pacte Industrial.

Responsabilitat del Pacte Industrial per enllaços
El Pacte Industrial declina tota responsabilitat respecte de la informació que hi hagi fora del web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d'informar l'usuari de l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret.

El Pacte Industrial s'exonera de tota responsabilitat del funcionament dels enllaços, del resultat obtingut a través dels enllaços esmentats, de la veracitat i licitud del contingut o la informació a què es pot accedir així com dels perjudicis que pugui sofrir l'usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.

 

 

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El Pacte Industrial donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades personals. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades de caràcter personal incloses en el web han de ser incorporades en un fitxer automatitzat, que haurà estat prèviament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades i que té com a titular el Pacte Industrial. Aquestes dades es faran servir únicament amb la finalitat de contribuir al desenvolupament i la promoció de l’activitat econòmica de la Regió Metropolitana de Barcelona.


Qualsevol persona amb dades personals publicades al web del Pacte Industrial conserva en tot moment la possibilitat d'exercitar els drets d'oposició, d'accés, de rectificació i de cancel·lació de dades. En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats, pot adreçar-se al Pacte Industrial mitjançant correu electrònic (pacte@pacteindustrial.org), fax (932 600 224), o correu postal (Can Masover. Parc Can Buxeres. Av. Josep Tarradellas s/n. 08906 L’Hospitalet de Llobregat).

 

 

CONFLICTES I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament per la legislació espanyola i catalana, essent els jutjats de L’Hospitalet de Llobregat els únics competents. Tota persona, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.


AGENDA
SEGUEIX-NOS
NÚVOL D'ETIQUETES
CONTINGUT
Q8 - Estudi sobre l'accessibilitat en transport públic als polígons de la RMB
llegir +
138 propostes per a un nou impuls a la indústria
llegir +
Presentació a la Comissió d'Innovació del "Mapa de la Innovació a la RMB"
llegir +
Q8 - Estudi sobre l'accessibilitat en transport públic als polígons de la RMB
llegir +
Presentació del Paper 5 del Pacte Industrial i debat sobre el repte de reformatar els polígons industrials
llegir +
48a Reunió del Comitè Executiu del Pacte Industrial i presentació de les propostes del cicle sobre transició circular
llegir +
SIMAE
Notícies
Actualitat